Category: Profesyonel Koçluk

Koçluk Nedir?

Koçluk; kişiyi içinde bulunduğu mevcut durumdan, gelecekte ulaşmayı arzu ettiği farklı bir duruma taşıma sürecidir. Bu süreç kişiyi, amaçlarını netleştirmeye ve bu amaçlar doğrultusunda bilinçli seçimler yapmaya teşvik eder. Değişim, bilinçli yapılan seçim anlarında ortaya çıkar. Kişinin değişim yaşamak isteyeceği alanlar, performans, öğrenme ve kendini gerçekleştirme boyutlarına yönelik olabilir. Koçluk süreci, lider adaylarının kişisel gelişimlerinin…

Detaylar